Energetska obnova zgrade Doma za starije Ličko – senjske županije - Dom Ličko - senjske županije

PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA NABAVE MALE VRIJEDNOSTI

DOKUMENTACIJA O NABAVI – Evidencijski broj nabave: EN. OB.GS- MV /2018

Predmet nabave je izvođenje građevinsko obrtničkih radova sa sustavom daljinskog očitanja i sustavom odvajanja mjernih mjesta – Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, na adresi Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić

Postojeća građevina nalazi se na građevinskoj čestici k.č. 3131 K.O. Gospić, građevinske bruto površine zgrade 1.935,56 m2.

Predmet nabave realizira se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.I.04.0255- Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije na adresi Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić.

Detaljan opis predmeta nabave te vrsta i opseg radova kao i posebni zahtjevi vezani za izvođenje istih detaljno su utvrđeni projektnom dokumentacijom i troškovnikom koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

DON – upute GS (doc)

Obavijest o nadmetanju (pdf)

PRIJEDLOG-UGOVORA-ZA-ENERG_OBNOVU- (doc)

Troskovnik-Dom-za-starije-i-nemocne-osobe-LSZ-Gospic (xls)

mapa_1_ENERGETSKA_OBNOVA_DSIN_LICKO-SENJSKE_ZUPANIJE (pdf)

 

 

Back to top