Dokumentacija za nadmetanje - Dom Ličko - senjske županije

PREDMET OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE Predmet nabave: MESO SVJEŽE – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Evidencijski broj nabave: 01-MV/13

Nabava svježeg mesa u 2013.g

PREDMET OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE Predmet nabave: MESO PERADI – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Evidencijski broj nabave: 08-MV/13

Nabava mesa peradi u 2013.g

PREDMET OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE Predmet nabave: SUHOMESNATI PROIZVODI – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Evidencijski broj nabave: 02-MV/13

Nabava suhomesnatih proizvoda u 2013.g.

Poveznice u pdf formatuLijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.

Back to top