Dokumentacija za nadmetanje - Dom Ličko - senjske županije

PREDMET OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE Predmet nabave: MLIJEČNI PROIZVODI – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Evidencijski broj nabave: 03-MV/13

Nabava mliječnih proizvoda 2013

PREDMET OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE Predmet nabave: MLIJEKO – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Evidencijski broj nabave: 02-MV/13

Nabava mlijeka 2013

PREDMET OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE Predmet nabave: KRUH I KRUŠNI PROIZVODI – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Evidencijski broj nabave: 01-MV/13

Nabava 2013 kruh i krušni proizvodi

Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.

Back to top