Važni akti ustanove - Dom Ličko - senjske županije

Procedure u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije:
Procedura blagajnickog poslovanja 2023 (pdf)
Procedura naplate prihoda Dom LSZ (pdf)
Procedura putni nalozi Dom LSZ 2019 (pdf)
Procedura stvaranja ugovornih obveza Dom LSZ (pdf)
Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom Dom LSZ (pdf)
Procedura zaprimanja ulaznih racuna Dom LSZ (pdf)
 

Više… Procedure – Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije

Dom za starije Ličko – senjske županije – Važni akti ustanove:

ODLUKA O IMENOVANJU ETICKOG POVJERENSTVA (pdf)

Izmjene i dopune Statuta Doma 2018 (pdf)

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA ZASTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA (pdf)

PRAVILNIK O POSTUPKU I MJERAMA ZA ZASTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA (pdf)

Pravilnik o kucnom redu Doma (pdf)

PRAVILNIK O PRIJAMU I OTPUSTU KORISNIKA (pdf)

PRAVILNIK O RADU DOMA LSZ (pdf)

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE …

Više… Važni akti ustanove

Na temelju članka 2. st. 1. toč.7 Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj: 106/12 pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, donio je dana 06.04.2018.godine slijedeću
O D L U K U
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SLUŽBENIKA …

Više… Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o davanju na privremeno korištenje dvorane za sastanke Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2:
Odluka – dvorana za sastanke (pdf)
Odluka o davanju na privremeno korištenje prostorija za privremenu pohranu preminulih – mrtvačnice Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina, Krbavska ulica 2:
Odluka – …

Više… Odluke o davanju prostora na privremeno korištenje

Back to top