Standardi kvalitete - Dom Ličko - senjske županije

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (N. N. 157/13), Standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi iz 2010.g., poglavlje 7. Smjernice za provedbu standarda kvalitete socijalnih usluga i čl. 34. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije (u daljnjem tekstu:Dom) ravnateljica Doma donijela je Odluku o uvođenju standarda kvalitete i …

Više… Standardi kvalitete socijalnih usluga

Back to top