Javna nabava - Dom Ličko - senjske županije

Predmet nabave: Nabava i dostava službene i radne odjeće i obuće za 2023.g., CPV oznaka predmeta nabave: 39520000-3
Temeljem 12. i članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i internog akta Doma – Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/22-01/01, URBROJ: 2125/75-02-2-01 od 14.12.2022. godine), kojim se uređuju postupci nabave …

Više… Zahtjev za prikupljanje ponuda – Nabava i dostava službene i radne odjeće i obuće za 2023. g.

Naručitelj Dom za starije osobe Ličko – senjske županije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospić, OIB: 29577971491, pokrenuo je postupak nabave za predmet nabave: nabava SVJEŽE MESO- PILETINA za potrebe Doma za starije osobe Ličko – senjske županije u 2023.g., prema troškovniku/specifikaciji, CPV oznaka i naziv: 151110000-2 MESO:
Obavijest o jednostavnoj nabavi (pdf)
PRIJEDLOG UGOVORA O NABAVI svjeze meso …

Više… Javna nabava – svježe meso piletina 2023.

Back to top