Aktivnosti - Dom Ličko - senjske županije

AKTIVNOSTI

Radno – terapijske aktivnosti

Radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena predstavljaju vrlo važan aspekt života u domu. Sudjelovanje stanara u ovim aktivnostima uvjetovano je njihovim slobodnim izborom, uz poštivanje njihovih sposobnosti i interesa te preostalih psihofizičkih sposobnosti za bavljenje određenom aktivnosti, a provodi se kroz redovite sastanke i dogovore vezane za izradu određenih predmeta, uključivanje novih korisnika, razrade ideja, nabavku potrebnog materijala, nadgledanje i koordiniranje rada od strane radnog terapeuta. Radionice u kojima se provode radne aktivnosti su: likovna, za modeliranje i dekoraciju, za ručni rad, za izradu cvijeća od papira i dr.

Kulturno  zabavne aktivnosti

Rad kroz interesne grupe vezan je za mjesečni plan i program kulturno- zabavnih aktivnosti. Grupni rad provodi se kroz zajedničko planiranje i izradu programa od strane radnog terapeuta i korisnika, organiziranja gostovanja, priredbi, nadgledanje i održavanje redovitih proba pjevačkog zbora, te koordiniranje rada sa drugim interesnim grupama.

Interesne grupe u kojima se provode kulturno-zabavne aktivnosti su: literarna individualno, i  glazbena.

U Domu su organizirani poludnevni i jednodnevni izleti, posjeti drugim ustanovama, posjeti škola i fakulteta, drugih domova, dramskih grupa, izložbe radova u Domu i na kulturnoj manifestaciji Ličko senjske županije „ Jesen u Lici“, obilježavanja svih značajnijih državnih, vjerskih i međunarodnih blagdana, proslave rođendana korisnika i niz drugih organiziranih i spontanih događanja vezanih za kulturno- zabavni i društveni život korisnika.
Aktivnosti su uvijek dobro osmišljene i organizirane te usmjerene na zabavu, odmor, te mogućnost razvijanja vlastitog stvaralaštva i osobnosti.

Svi ovi programi imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života u Domu, a samim tim i poboljšanje psihofizičkog zdravlja korisnika.

Vjerski život

U novom objektu Doma u Gospiću nalazi se kapelica u kojoj se redovito održavaju sv. mise srijedom u 10 h.

Za korisnike organiziramo i velike ispovjedi, blagoslov soba, bolesničko pomazanje, posjet biskupa, odlaske na hodočašća.

Back to top